Енгізу əдістемесі

Accelerated SAP (ASAP)

ЕНГІЗУ ҮДЕРІСІ

Еңгізудің әр кезеңі әрбір фаза басталуы және аяқталуы тиіс міндетті қадамдар мен генерацияланатын құжаттар жиынтығының болуымен сипатталады. Нәтижесінде жоба енгізілетін компания үшін жоба басқарылатын және айқын болады.

1
Жобаны дайындау
Жобаның жарғысы (күтілетін нәтижелердің, басқару құрылымдарының, тәуекелдердің, жұмыстарды орындауға жауапты тұлғалардың жалпы сипаттамасы)
2
Тұжырымдамалық жобалау
Тұжырымдамалық жоба (Тапсырыс берушінің енгізу нəтижелері бойынша нақты алатыны туралы толық мəлімет. Әрбір функционалды бағыттың толық сипаттамаларын қамтиды).
3
Іске асыру
Жүйені баптау жұмыстары жүргізілді (ландшафт салынып, баптау жұмыстары жүргізілді, функционалдық және интеграциялық тестілеу үлгілері сипатталды).
4
Қорытынды дайындау
Жүйені тестілеу (функционалды және интеграциялық), қызметкерлердің рөлдері қалыптастырылды, жүйемен жұмыс істеу үшін оқу материалдары дайындалды, негізгі пайдаланушыларды оқыту жүргізілді.
5
Өнімді іске қосу
Жүйенің өнімді нұсқасында іске қосылу басталды, алынған нәтижелер салыстырылды. Пайдаланушылар ағымдағы жүйеде жұмыс істей бастады.

Жобаларды техникалық қолдау

SAP жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету

SAP Enterprise Support

«BI-Consulting» ЖШС SAP Enterprise Support және SAP Standard Support деңгейдегі SAP техникалық қызмет көрсету талаптарына сәйкес келеді. Біздің мамандар тиісті сертификаттаудан өтті.

ЖҮЙЕЛІЛІК

 • Соңғы толықтырулармен уақытылы жаңарту
 • Деректердің сақтық көшірмесін жасау
 • Ақауларды жою
 • Түзетулер мен түрлендірулер
 • SAP Service Marketplace сайтында 24 сағаттық қолдау және білім базасы

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР

 • Бизнес тәуекелдерін азайту
 • Жұмыс шешімдерінің тұрақтылығы
 • Инновацияларды жұмыстағы үзіліссіз енгізу
 • Өндірістік шығындарды жетекші салалық стандарттар мен құралдарды қолдану арқылы азайту

Сапа

Жұмыстың құзыретті ұйымдастырылуы

ISO 9001:2008

Басшылық, осы Саясатты іске асыруға қолдау көрсететін қаражат және ресурстарды қамтамасыз етуге, сапаны басқару жүйесін қолдау және дамытуға және ISO 9001: 2008 және ҚР СТ 9001: 2001 халықаралық стандарттарының талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге және сапа менеджменті жүйесінің жұмысын үнемі жақсартуды қамтамасыз ету үшін жауапты болады, сондай-ақ, барлық қызметкерлерді осы Сапа саласындағы саясатты қатаң орындауға шақырады. ISO 9001:2008 және ҚР СТ 9001:2001

БІЗДІҢ ӘДІСТЕР

 • Ақпараттық жүйелерді құжаттандыру әдістемесі
 • Сақтық көшірмелерді сынау әдісі
 • Өзгерістерді басқару әдістері
 • Инциденттерді басқару әдістері
 • SAP Сақтық көшірме жасау процедурасы
 • SAS FM Сақтық көшірме жасау процедурасы
 • Ресурстарға қол жеткізу құқықтарын басқару тәртібі
 • Жүйедегі тіркеулік жазбаларды басқару
 • Ресурстарға қол жеткізу құқықтарын бақылау рәсімі
 • Сақтық көшірмелерді тестілеу процедурасы
 • ISO 9001: 2008 сапа менеджменті жүйесін енгізу жобасы басталды
Алматы:

«BI-Consulting» ЖШС
Ходжанов к.61 үй, 1/2 п.
тел.: +7 (727) 259 94 54
факс: +7 (727) 259 78 08

web: bicc.kz
e-mail: info@bicc.kz

Астана:

«High vill Астана» ТК
Ахмет Байтурсынулы көш.
3 үй, блок Б-4,
тел.: +7 (717) 251 67 06
         +7 (717) 251 67 08

(c) BI Consulting

Site design and support